Správa sítě

Správa sítě je zajišťována administrátorem, který dochází pravidelně podle smluveného harmonogramu k objednateli, kde provádí pravidelné servisní úkony a řeší problémy. Administrátor zasahuje na místě v případě potřeby i mimořádně.

Administrace serverů

Provádíme konfiguraci a pravidelnou kontrolu funkčnosti požadovaných služeb serveru. Optimalizace vytížení v případě více serverů. Monitoring stavu hardware.

Konfigurace pracovních stanic

Uživatelům nainstalujeme pracovní stanice a nastavíme všechny potřebné aplikace.

Zajištění bezpečnosti

Zabezpečíme váš systém proti útokům zvenčí i zevnitř nastavením bezpečnostní politiky v systému a pravidelnou kontrolou bezpečnostních logů.

Firemní intranet

Firemní intranet zvýší efektivitu provádění firemních procesů, zjednoduší publikaci firemních dokumentů, zrychlí oběh dokladů ve firmě.

Údržba databází

Používáte systém využívající databázi? Zajistíme pravidelnou kontrolu integrity databází, úplnou zálohu databází, reindexaci databází a údržbu log souborů.

Zálohování dat

Zajistíme automatizaci zálohování dat na serveru a pravidelnou kontrolu provádění záloh.

Odborné poradenství

Pomáháme svým klientům dosáhnout lepšího využití informačních technologií. Je možno uspořádat školení zaměstnanců, pravidelné konzultační schůzky.

Obnova smazaných dat

V případě ztráty dat vinou uživatele, poskytujeme službu rekonstrukce smazaných dat.

Garantovaná reakční doba

Gatantujeme výjezd pracovníka v případě potřeby během dohodnuté reakční doby.